Chatbot facebook

Sự xuất hiện quy mô lớn đầu tiên của tất cả công nghệ trong cuộc sống thực
Bot trò chuyện trên Facebook nhiều tài khoản và nhiều trang

Bạn sẽ có thể thiết lập bot messenger của bạn cho nhiều trang. Bot có thể trả lời bằng văn bản, nút đăng lại, trả lời nhanh, hình ảnh, video, mẫu, mẫu băng chuyền và vân vân. Thiết lập bot messenger của bạn với MSGBOT sẽ trả lời tất cả các khách hàng của bạn trong messenger rất nhanh.