Tiếp thị Email – Sms

Email Danh – Email Sms – Công cụ quản lý SMS & Email thông minh mạnh mẽ và đầy đủ

Bạn có thể quản lý danh bạ của mình, tạo mẫu SMS / Email, gửi SMS / Email, lên lịch SMS / Email, chúc sinh nhật của người liên hệ của bạn, v.v … bằng Smart SMS & Email Manager (SSEM) theo cách thông minh hơn.

SSEM đã tích hợp hỗ trợ cho các cổng SMS & Email phổ biến nhất thế giới như Plivo, Twilio, Clickatell, Nexmo, Mandrill, Sendgrid, Mailgun, v.v.

Đây là một ứng dụng SaaS nhiều người dùng và được thiết kế theo cách để mỗi người dùng có thể có môi trường độc lập. Người dùng sẽ có cổng SMS / Email riêng và sẽ quản lý SMS / Email cũng như hóa đơn của riêng họ.

Các Tính Năng Chính

Hỗ Trợ Cổng SMS / Email

Gửi SMS / Email Hàng Loạt

SMS / Email Gửi Theo Lịch Trình

Chúc Mừng Sinh Nhật SMS / Email

Xem sản phẩm tại đây