Tiếp thị Facebook

Tiếp thị Facebook là một phát minh rất mới và đáng ngạc nhiên cho tiếp thị internet. Facebook đang cung cấp một số kỹ thuật để tiếp thị được ẩn và chưa ai biết. Facebook không cung cấp bất kỳ giao diện giao diện người dùng nào để sử dụng tính năng mạnh mẽ này. Chỉ có thể sử dụng một số kiến ​​thức lập trình tốt. Phần thú vị nhất là, tiếp thị hoàn toàn miễn phí tốt hơn 50 lần so với tiếp thị qua email. Chúng tôi đã tạo ra một công cụ cho doanh nghiệp của riêng mình và đạt được thành công lớn mà bạn không thể tưởng tượng được. Tiếp thị Facebook là người gửi tin nhắn hàng loạt đầu tiên trên thế giới tới người đăng ký trên facebook messanger. Đó là giải pháp thay thế email marketing tốt nhất, mạnh mẽ hơn.

Nó là một phần mềm tiếp thị trên Facebook mang tính cách mạng, đầu tiên, mạnh mẽ nhất và hoàn thiện nhất trên thế giới.

Các Tính Năng Chính : Tiếp Thị Facebook

Nhiều Tài Khoản Facebook

Có khả năng nhập nhiều tài khoản facebook.

Tự Động Trả Lời

Cho phép bạn đặt trả lời tự động nhận xét và nhận xét trả lời riêng tư.

Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt

Gửi tin nhắn hàng loạt đến các khách hàng tiềm năng của Messenger.

Hoàn Thành Áp Phích Facebook

Bạn có thể đăng văn bản, hình ảnh, liên kết, video hoặc băng chuyền / video lên trang facebook của bạn.

Tự động nhận xét thích

Có tính năng tự động như bài đăng mới trên trang của bạn.

Trình quản lý tin nhắn trang

Giúp bạn xem tin nhắn chưa đọc, gửi trả lời và cũng có tiện ích trò chuyện

Văn bản / Hình ảnh / Video / Liên kết bài đăng

Có tính năng đăng tất cả các loại vào trang facebook.

Trả lời tự động riêng tư

Có tính năng gửi trả lời tự động vào hộp thư người nhận xét của bài đăng của bạn.

Xem sản phẩm tại đây